Over de hunebeddenbeheergroep

De Hunebedden Beheergroep (HBG) zet zich in voor een duurzaam behoud en beheer van de Nederlandse hunebedden. Daarnaast is de HBG actief in het ontsluiten van deze monumenten voor het publiek met alle middelen – analoog en digitaal – die daarvoor ten dienste staan. In de HBG zijn de beheerders van de hunebedden vertegenwoordigd, de provincie Drenthe, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Hunebedcentrum. Vrijwilligers die de terreinen regelmatig inspecteren, attenderen de HBG op ontwikkelingen zoals vandalisme, illegale graverijen e.d. die om snelle actie vragen. De HBG is de opvolger van de in 1983 opgerichte Werkgroep Hunebedden en sinds 2000 actief. 

Beheerders
www.drentslandschap.nl
www.staatsbosbeheer.nl

Wettelijke bescherming
www.cultureelerfgoed.nl
www.provincie.drenthe.nl/  archeologie@drenthe.nl

Informatie over de wereld van de hunebedbouwers
www.hunebedcentrum.nl
www.drentsmuseum.nl

Megalithische monumenten in het buitenland
www.hunebedden.nlwww.stonepages.de
www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/en

Geopark De Hondsrug
www.geoparkdehondsrug.nl

Hunebeddenbeheergroep artikelen