Informatie over Ons

Hunebeddenbeheergroep

De Hunebedden Beheergroep (HBG) zet zich in voor een duurzaam behoud en beheer van de Nederlandse hunebedden. Daarnaast is de HBG actief in het ontsluiten van deze monumenten voor het publiek met alle middelen – analoog en digitaal – die daarvoor ten dienste staan. In de HBG zijn de beheerders van de hunebedden vertegenwoordigd, de provincie Drenthe, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Hunebedcentrum. Vrijwilligers die de terreinen regelmatig inspecteren, attenderen de HBG op ontwikkelingen zoals vandalisme, illegale graverijen e.d. die om snelle actie vragen. De HBG is de opvolger van de in 1983 opgerichte Werkgroep Hunebedden en sinds 2000 actief. 

Hunebeddengids

Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen geeft in beknopte vorm een compleet overzicht van alle nog bestaande hunebedden in de provincies Drenthe en Groningen, 54 in totaal. De lezer vindt er alle mogelijke informatie over de hunebedden: waar ze liggen, hoe oud ze zijn en natuurlijk welke vondsten er gedaan zijn, maar ook over hun landschappelijke ligging, grootte, oriëntatie, restauraties en andere bijzonderheden. Bij veel van de hunebedden wordt een thema behandeld, zoals de herkomst van de stenen, de ligging bij moerassige plekken of langs een weg, de wijze van dodenbijzetting, de zorg voor de hunebedden (onder meer in de Tweede Wereldoorlog), vandalisme en nog veel meer.

De gids wordt voorafgegaan door een inleiding over de mensen die in de Steentijd de hunebedden hebben gebouwd en de manier waarop hun nazaten er mee omgesprongen zijn. Ook alternatieve theorieën komen aan de orde. Voor het boek zijn nieuwe foto’s gemaakt. Het is onmissaar voor iedereen die de hunebedden wil bezoeken en de laatste stand van zaken wil weten.

ISBN9789040007040
Nederlands
Aantal pagina’s 96
Illustraties 90 kleur en zwart-wit
Uitvoering paperback met flappen
In samenwerking met Recreatieschap Drenthe
Compleet en handzaam overzicht van alle 54 hunebedden

U kunt het boek hier bestellen. U kunt hieronder een kijkje nemen in deze prachtige uitgave.

Folder: Buiten de hunebedden ontdekken?

De folder helpt u de hunebedlocaties te vinden. Soms liggen hunebedden verscholen in het landschap. Aan de hand van een overzichtskaart en een korte routebeschrijving in de folder kunt u de wereld van de hunebedden buiten ontdekken. Vanaf de doorgaande wegen is de route naar een hunebedlocatie bewegwijzerd.

Bovendien vertelt de folder een heleboel over de hunebedden, de mensen die in de Steentijd de hunebedden hebben gebouwd en over de manier waarop hun nazaten in Drenthe met deze oude graven zijn omgesprongen.

De folder is het Nederlands, Duits en Engels beschikbaar. Hij is voor de prijs van € 1,- te verkrijgen bij het Hunebedcentrum en een aantal Tourist Info Punten in Drenthe. U kunt de folder ook hier bestellen.

Informatiepanelen

In Nederland zijn nog 54 hunebedden: 53 in Drenthe en 1 in Groningen. De hunebedden liggen verspreid over 40 locaties. Elke locatie heeft z’n eigen verhaal. Daarom staat op elke locatie een informatiepaneel met wetenswaardigheden over de hunebedden ter plaatse én over de prehistorische mensen die ze hebben gebouwd. Via een QR-code op het paneel kunt u met een smartphone of tablet meer informatie opvragen.

In de folder staat globaal aangegeven waar de hunebedlocaties zijn. Vanaf de doorgaande wegen is de route naar hunebedden bewegwijzerd.

Links

Beheerders
www.drentslandschap.nl
www.staatsbosbeheer.nl

Wettelijke bescherming
www.cultureelerfgoed.nl

Informatie over de wereld van de hunebedbouwers
www.hunebedcentrum.nl
www.drentsmuseum.nl

Megalithische monumenten in het buitenland
www.hunebedden.nlwww.stonepages.de
www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/en

Geopark De Hondsrug
www.geoparkdehondsrug.nl

Fondsen